O projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky geografických studijních programů na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého. Cíle bude dosaženo čtyřmi soubory opatření:

  • zavedení 15 nových a inovací 14 předmětů s důrazem na tvorbu moderních studijních materiálů, e-learning, výuku v angličtině, interaktivní metody výuky a posílením environmentálních témat a GIS;
  • zlepšení spolupráce s praxí prostřednictvím stáží studentů, exkurzí, přednášek expertů, kulatých stolů a informačních databází pro studenty;
  • zvýšením odborných kapacit vyučujících skrze kurzy dalšího vzdělávání, krátkodobé studijní pobyty aj. a
  • posílení spolupráce mezi univerzitními pracovišti a se zahraničním. Projekt bude realizován ve spolupráci čtyř partnerských pracovišť a v průběhu tří let do něj bude zapojeno 5000 studentů a 700 akademických pracovníků.