Ročník 2013

Dne 27. září 2013 se v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil 9. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI Z OBORU GEOGRAFIE a zároveň 3. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU STANISLAVA ŘEHÁKA.

Do soutěže se přihlásilo na 50 studentů, kteří v uplynulém roce vytvořili kvalitní vědecké či didaktické práce, které obsahovaly prostorový či geografický rozměr zkoumaného tématu. Účastníci soutěže pocházeli v podstatě ze všech pracovišť, na kterých se vyučuje geografie, případně na kterých může vzniknout geografická závěrečná práce. 

V Olomouci byly na programu prezentace studentů, kteří takto představili své práce. Hodnotící komise, kterým předsedal dr. Aleš Létal v sekci bakalářských prací a dr. Hana Svatoňová v sekci magisterských prací pak na základě kvality práce (zéjmena co se týče geografické povahy tématu, inovativnosti zpracování, struktury a formy textu) a přesvědčivosti prezentace vybraly vítěze. Těmi se stali Miroslav Duda z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v kategorii bakalářských prací a absolventka Jihočeské univerzity Lucie Soukupová v sekci magisterských prací. 4estné vyznání za přínos ke vzdělávání v rozvojových zemí si pak vysloužila absolventka Masarykovy univerzity Lenka Zahrádková. Kompletní výsledky se dozvíte zde. Ocenění účastníci získali mimořádná stipendia ve výši 3 000 Kč za 1.  místo; 2 000 Kč za 2. místo; 1 000 Kč za 3. místo.